Karetki Sztumskie 

Ratownictwo Medyczne

Karetki Sztumskie

Ratownictwo Medyczne 

Więcej o Karetkach Sztumskich

Karetki Sztumskie sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym realizującym zadania w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Siedziba spółki znajduje się w Sztumie przy ul. Reja 12.

W ramach działalności Spółki działają 3 Zespoły Ratownictwa:

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego w Sztumie
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowego w Sztumie
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowego w Dzierzgoniu

999

Zadzwoń pod ten numer, jeżeli życie ludzkie jest zagrożone!

Drugim numerem alarmowym jest 112

Galeria zdjęć