Informacje

Spółka Karetki Sztumskie

Spółka Karetki Sztumskie powstała w lutym 2019 roku i jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS : 0000771767
NIP: 5792269423
REGON: 38256473200000

Główna siedziba Spółki znajduje się w Sztumie
przy ulicy Reja 12 (82-400).

Kadra Zarządzająca

avatar-1

Agnieszka Jóźwik
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

avatar-4

Leszek Tabor
Członek Rady Nadzorczej

avatar-3

Zbigniew Zwolenkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

avatar-2

Elżbieta Spyra
Członek Rady Nadzorczej