Ochrona danych

Wszystko, co warto wiedzieć o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,
Administratorem Państwa danych osobowych są Karetki Sztumskie Sp. Z o.o., które spełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowało dla Państwa informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Są to informacje o przetwarzaniu:

  • danych osobowych dla pacjentów,
  • danych osobowych dla pacjentów w SWD PRM,
  • danych osobowych dla interesantów,
  • danych osobowych dla kontrahentów,
  • danych osobowych dla pracowników,
  • danych osobowych dla przyjmującego zamówienie ,
  • danych osobowych dla kandydatów do pracy,
  • danych osobowych dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym,
  • danych osobowych – zamówienia publiczne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodne z przepisami RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora danych dostępu do nich, ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych. I dlatego zostały dla Państwa przygotowane odpowiednie wnioski, za pomocą których można wnieść żądanie. Karetki Sztumskie Sp. Z o.o. zastrzegają jednak, iż realizacja powyższych praw uzależniona jest od podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. By skorzystać z praw, o których mowa, należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:

Karetki Szumskie Sp. Z o.o.
Reja 12, 82-400 Sztum
Telefon: + 48 (55) 640 62 01
Fax: (55) 640 62 00
Adres e-mail: biuro@karetki-sztumskie.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marcin Żuchowski
Telefon: (+48) 669 191 815
Adres e-mail: mzuchowski@karetki-sztumskie.pl

Pliki do pobrania