Postępowania konkursowe

Aktualne postępowania konkursowe

Data

07.12.2023r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/01/2023)

Data

07.12.2023r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: Ratowników medycznych (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/01/2023)

Data

07.12.2023r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/01/2023)

Data

09.12.2022r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: Ratowników medycznych (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/02/2022)

Data

09.12.2022r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/02/2022)

Data

09.12.2022r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/02/2022)

Data

10.01.2022r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: pielęgniarzy/pielęgniarki systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/01/2022)

Data

03.01.2022r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/01/2022)

Data

03.01.2022r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: Ratowników medycznych (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/01/2022)

Data

16.12.2021r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/03/2021)

Data

15.12.2021r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: Ratowników medycznych (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/03/2021)

Data

10.11.2021r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/04/2021)

Data

28.09.2021r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/03/2021)

Data

26.04.2021r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/01/2021)

Data

19.04.2021r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: Ratowników medycznych (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/01/2021)

Data

16.12.2020r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: Ratowników medycznych (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)
(KO/02/2020)

Data

15.12.2020r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/04/2020)

Data

27.07.2020r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/02/2020)

Data

10.08.2020r.

Dotyczy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
(KO/03/2020)