Zamówienia

Zamówienia powyżej 130 tys. złotych

Data

18.06.2024r.

Dotyczy

„Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem”

Data

28.09.2021r.

Dotyczy

„Zakup i dostawa Defibrylatora z wyposażeniem do Ambulansu”
(PNO/3/2021)

Data

18.08.2020r.

Dotyczy

„Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do dezynfekcji” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w Obszarze Funkcjonalnym Malbork – Sztum”
(PNO/2/2020)

Data

04.08.2020r.

Dotyczy

„Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do dezynfekcji” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w Obszarze Funkcjonalnym Malbork – Sztum”
(PNO/1/2020)